שירותי נוטריון

Quality Notary Public services
מסמכים רבים הנדרשים על ידי הרשויות בארץ ובחו"ל אינם בעלי תוקף אלא אם אושרו או הוכנו עבורכם על ידי נוטריון. כך למשל יפויי כח מסויימים, תרגומים ואישורם, עותקי מסמכים, אימות חתימות, אישורי חיים, אישור לביצוע פעולות קטינים (כגון טיול לחו"ל עם אחד ההורים, סבתא או סב) וכיוצא בזה.
צוואה הנערכת בפני נוטריון הינה בעלת תוקף כאילו נערכה בפני בית המשפט.
רמי קסל משרד עו"ד ונוטריון מעניק את מגוון שירותי הנוטריון לרבות אישורי תרגום בשפות שונות לפי הצורך.

צור קשר

משרד עו"ד רמי קסל מספק ייעוץ משפטי וייצוג בבתי המשפט במגוון תחומים:

© כל הזכויות שמורות רמי קסל, משרד עו"ד ונוטריון

דילוג לתוכן